Prijímanie darov na kampaň HRÁME O VEĽA bolo ukončené.

Ďakujeme každému podporovateľovi a každej podporovateľke za pomoc a príspevky.

 

Transparentné financovanie

Na financovanie kampane “Hráme o veľa” sme používali transparentný účet. Aj vďaka vašej podpore nás bolo vidieť. Všetky služby a práce sú poskytované zadarmo, alebo za symbolické odmeny.

Evidencia o použití prostriedkov

V zmysle ustanovenia § 8 ods.11 Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov týmto Hráme o veľa o.z. Budatínska 51 851 06 Bratislava IČO: 30797233 DIČ: 202 196 0853 zverejňuje evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň.

Výpisy z účtu si môžete stiahnúť tu: 1. časť, 2. časť, 3. časť.